Administratie

B1206G

Onze groep staat ingeschreven bij Scouts&Gidsen Vlaanderen als B1206G - Jan van Ruusbroec.


Tegemoetkomingen van ziekenfondsen

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. Hoeveel en hoe is per ziekenfonds anders. 

Soms moet je een kopie maken van de lidkaart, soms een formulier downloaden en laten invullen door de groepsleiding.

Op de site van Scouts&Gidsen Vlaanderen vind je een lijst met tegemoetkomingen van alle ziekenfondsen. Bezorg het document dat voor jullie van toepassing is aan de groepsleiding. Zij zullen jullie het ingevulde document terugbezorgen. 


Fiscale attesten

Scoutskampen fiscaal aftrekbaar?
Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingsbrief van het volgende jaar inbrengen.
Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar. Meer informatie lees je hier

Voor welke activiteiten?
Voor het zomerkamp kan je een fiscaal attest aanvragen. Vanaf begin 2022 kan u een mailtje sturen naar de leiding om het fiscaal attest voor 2021 te verkrijgen.
Dit attest heeft geen betrekking op het lidgeld.


Individuele steekkaart

De individuele steekkaart is het formulier waarop de ouders van scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kan een leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie.

Individuele steekkaart NEDERLANDS

Individuele steekkaart FRANS