Wetteksten, avondlied, bikken en taptoe

Elke vergadering beginnen en eindigen we met een vierkantsformatie. De leiding gaat op één lijn staan en alle leden vormen de overige 3 lijnen. Vervolgens openen we de vergadering aan de hand van onze kreet en wetteksten en sluiten we met het avondlied. 

Wanneer we gaan slapen op kamp en weekends, zingen we taptoe. Na taptoe moet het volledig stil zijn. 

Eten doen we graag samen. Daarom wachten we tot iedereen eten in zijn gamel heeft. Zodra we gebikt hebben, kunnen we allemaal samen gezellig beginnen met eten. 

Er wordt verwacht dat alle leden de teksten kennen.

“SCOUTS RUUSBROEC” – “STEEDS PARAAT IN WOORD EN DAAD”


Wettekst welpen

Ik zeg wat ik voel

Gruwel van vals gezwets

Bereik eerlijk mijn doel

Zonder dat ik iemand kwets 

Ik respecteer alles wat leeft 

En de Kracht die leven geeft 

Ik voel me één
Met de wereld om me heen 

Hou niet van nep
En deel alles wat ik heb 

Want niemand is alles 

Niemand is niets 

Iedereen is altijd iets 


Wettekst jonggivers

Wij zijn jonggivers. 

Wij wagen het avontuur.

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 

Wij willen samen werken en beslissen. 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap.

Ik help graag waar ik kan.

Ik wil winnen en kan verliezen. 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 

Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.


Het Avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...


Wij knielen neer om u te zingen

in 't slapend woud ons avondlied.


Wij danken u voor wat we ontvingen,

en vragen, heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,


door de stilte weerklinkt onze beê


Luist'rend fluist'ren kruinen mee


en sterren staren teder.


Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.


Taptoe

d'Avond valt, alles zwijgt
zachtjes ruist over zee, bos en hei.
Vrienden groet, alles goed.
God nabij. Slaapwel


Bikke bikke bik...

Hap hap hap

Eerst de soep en dan de pap

Anders word je veel te slap

En dan val je van de trap

In de armen van je schat

Smak smak smakelijk

Eten is noodzakelijk

Aanvalleeeeeen