Over ons

Scouts Ruusbroec is een scouts gelegen in het Jan-Van-Ruusbroeckollege opgericht in 1984. Bijna 35 jaar zorgen wij ervoor dat jeugd zich avontuurlijk kan uitleven en dit steeds met een goede groepsgeest vol vriendschap. Vele van onze leden, oud-leden, leiding en oud-leiding hebben op deze school gezeten. Maar evengoed hebben wij leden van andere scholen.
Sinds jaar en dag zijn wij een scouts die misschien niet groot is, maar waar plezier en avontuur steeds aanwezig zijn.


't Grote ABC van Scouts Laken-Ruusbroec

A van Avondlied

Het avondlied wordt door veel groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen gezongen. De originele versie van het avondlied heet "Cantique des Patrouilles" en werd in 1919 voor het eerst gezongen. Wij zingen dit ook elke keer om de vergadering af te sluiten. 

O Heer,

D’ avond is neergekomen

De zonne zonk, het duister klom 

De winden doorruisen de bomen 

En verre sterren staan alom

Wij knielen neer om u te zingen

In’t slapend woud ons avondlied 

Wij danken u voor wat w’ontvingen 

En vragen Heer, verlaat ons niet 

Knielen, knielen, knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze bee 

Luisterend, fluisteren kruinen mee 

En sterren staren teder

Geef ons Heer, zegen en rust en vree


B van B1206G

Onze groep staat ingeschreven bij Scouts&Gidsen Vlaanderen als B1206G - Jan van Ruusbroec.


C van Comedy

Een comedy is een vrolijk en grappig toneelstuk. Bij de scouts moet niet altijd alles serieus zijn. Samen lachen en ons amuseren is wat wij het liefste doen!


D van Das

Een das is een sjaaltje dat behoort tot het uniform. Elke scoutsgroep heeft een andere das met kenmerkende kleuren. Onze kleuren zijn geel met zwart.


E van Ecologie

Als scouts dragen wij ecologie, milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel. We proberen zo min mogelijk eten te verspillen, hebben respect voor de natuur, sorteren, gebruiken het openbaar vervoer...


F van Facebookpagina en Website

Naast onze site: www.scoutsruusbroec.be hebben we ook een Facebook pagina waarop allerhande informatie komt omtrent vergaderingen en andere activiteiten. Ook foto’s van vergaderingen, weekends en kampen kan u op deze pagina en op de site terugvinden. Twijfel dus niet om eens een kijkje te nemen!

Maar ook F van Familie

De scouts is toch ook een beetje een tweede familie, waar je altijd terecht kan!


G van Groep

Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Van bij de kapoenen krijgen scouts en gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. Door samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich in te zetten en daarin vol te houden, ook als het wat minder leuk is.


H van Hopper

Hopper is dé scoutswinkel bij uitstek. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de Hopper winkels vind je al wat je nodig hebt!


I van Individuele steekkaart

De individuele steekkaart is het formulier waarop de ouders van scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kan een leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie. De individuele steekkaart kan je hier downloaden.


J van Jaarthema "Das Goesting"

Scouting? DAS Goesting! Maar iedereen vult die ‘goesting in scouting’ anders in. Van kapoen tot groepsleiding, wat prikkelt hen om er elk weekend weer te staan?

- jaarkenteken:


K van Kamp

Elk jaar gaan we de laatste twee weken van juli op zomerkamp. Samen ons geweldig amuseren, herinneringen voor het leven maken en ervaringen opdoen zoals nergens anders kan. Heerlijke spellen, kamperen in het midden van de natuur, één grote gezellige groep, tochten maken en zingen aan het kampvuur. Beter kan het toch niet he? 

Schrijf je dus alvast maar snel in voor het komende scoutskamp!


L van Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 40 euro voor een heel scoutsjaar, 32 euro gaat naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de verzekering tijdens alle activiteiten en 8 euro gaat naar de scoutsgroep om een deel van de kosten van de vergaderingen te dragen.  

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Voor een grote uitstap of een weekend kan er een extra bijdrage gevraagd worden. Indien dit een probleem zou vormen, kan u altijd contact opnemen met de (groeps)leiding en zij zullen samen met u in alle discretie een oplossing zoeken.


M van Motto 

Ons scoutsmotto is: "Steeds paraat in woord en daad". Elke vergadering opent de leiding met "Scouts Ruusbroec" en vervolgens roepen we heel luid en duidelijk met z'n allen "Steeds paraat in woord en daad". 


N van Natuur

Scouts en gidsen vind je buiten: in het bos, bij de vijver of op straat. Vlinders vangen, dammen bouwen, sterrenbeelden ontdekken of in een ijskoud beekje je voeten wassen: van buiten zijn worden we warm van binnen. De natuur daagt ons uit.


O van Ontdekken en Ontplooien 

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen en aanvaarden. Scouts en gidsen worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en problemen vindingrijk aan te pakken. Zo leren ze doorzetten en ‘hun plan te trekken' en ontdekken ze wat ze graag en goed doen en wat juist niet. Iedereen krijgt zo de kans om zijn mogelijkheden te ontplooien op het moment dat hij er klaar voor is.


P van Plezant

Omdat wij een super plezante bende zijn, duhhh


Q van Queeste

Tijdens onze scoutscarrière worden we een paar keer voor een queeste gesteld. Totemopdracht, driedaagse, een schattenzoektocht, ... Hoe moeilijk het ook mag lijken, we geven niet op en samen vinden we een oplossing!


R van Rituelen en Tradities

Waarom die tradities, zoals de openingsliederen en wetten? 

Waarom zijn we eigenlijk wel scouts en gidsen, en geen Chiro of KSA? Kunnen of durven we zeggen dat iets van wat we doen ook effectief verschilt? Een aartsmoeilijke vraag, die we hier niet willen proberen te beantwoorden. Wat we wel vaststellen is dat als er ergens verschillen bestaan tussen de jeugdbewegingen, dan liggen die in de rituelen en symbolen die ze gebruiken. Wij dragen beige hemden en groene broeken, zij dragen een ander uniform. We willen daarmee uitdrukken dat wij bij elkaar horen, en zij doen net hetzelfde. En op een of andere manier drukken alle jeugdbewegingen samen dan weer uit dat zij samen in de jeugdbeweging zitten, en dat wie geen uniform draagt, daar niet in zit.

Symbolen, ze drukken iets uit, ze verbinden mensen met elkaar, die samen iets willen zeggen. Hetzelfde geldt ook voor traditie, wat letterlijk betekent ‘iets dat doorgegeven wordt’, omdat het niet iets is dat we zelf verzonnen hebben, maar iets dat van heel erg lang  geleden aan ons wordt doorgeven. Het is ook iets dat we zelf doorgeven aan de scouts en gidsen die na ons komen. Daarom wordt er wel eens met een nog zwaarder woord gesproken over ‘erfgoed’. Van generatie op generatie geven scouts en gidsen hun openingliederen, hun wetten, maar ook een hele boel andere symbolen en rituelen, aan elkaar door omdat ze er belang aan hechten. Omdat ze horen bij hun manier van  scout- of gids-zijn.

Wat is de scouts- en gidsengroet?

De drie vingers wijzen op de drievoudige scouts- en gidsenbelofte: de belofte tegenover zichzelf, de andere en de wereld of God. De pink onder de duim wijst op de dienstbaarheid van elke scout of gids: de sterke beschermt de zwakke. Vroeger staken mensen ook al hun rechterhand op om te tonen dat ze geen wapen bij hadden. De scouts- en gidsengroet is geen militaire groet, geen groet van ondergeschiktheid, maar een teken dat je het goed meent met elkaar.

Bij kabouters en welpen is het gebruikelijk om twee openstaande vingers te tonen in plaats van drie gesloten vingers bij hun groet. Hun belofte is immers eenvoudiger dan de latere beloftes bij gidsen en verkenners of leiding. Hun belofte concentreert zich op het ‘ik’ en op ‘de ander’, daarbij is er nog geen plaats voor de wereld of god. De kabouter- en welpengroet staat zo symbool voor de beide gespitste oren van de kabouter of welp.

Wat is een stevige linker? 

Wereldwijd schudden scouts en gidsen elkaar ook de linkerhand, met de pink omlaag zodat je elkaars pinken en duimen inhaakt. De dapperste Ashanti in Afrika gaven elkaar ook een linkerhand, en je moest daarvoor redelijk koelbloedig zijn, want dan moest je je schild even neerleggen.

Belofte

Bij de welpen en jonggivers doen we een belofte. Op dat moment beloven we iets waar we ons voor willen engageren, waar we onze schouders willen onder zetten. 


S van Shelter

Elk semester brengen we een "shelter" uit. Dit is een boekje met allerlei informatie in, zoals belangrijke data, de planning voor het komende semester, wetteksten, hoe je je uniform moet dragen, contactgegevens...

Raadpleeg de shelter hier

Een shelter is ook een een tent die we over onze tafel op kamp spannen als bescherming tegen de zon en regen.


T van Takken

Bij de scouts speel je niet in één grote groep maar in leeftijdsgroepjes. Dat noemen we takken. Er zijn er vijf: kapoenen, welpen/kabouters, jonggivers, givers en jins, maar onze scoutsgroep heeft er maar vier. Je blijft meestal twee of drie jaar bij één tak.

T van Totems

Totemisatie is het krijgen van een totem tijdens de scoutsloopbaan en wordt gezien als een belangrijk moment binnen scouting.

Een scoutslid krijgt twee totems: een totem (meestal als jongverkenner/jonggids) en een voortotem (als verkenner/gids, jin of leiding). De totem is de naam van een dier dat dezelfde eigenschappen heeft als de drager van deze totem. In onze scoutsgroep spreken we elkaar aan met de totems. 

Onze totemopdrachten worden voor iedereen op persoonlijke maat gekozen en hebben tot doel om ook enige waarde mee te geven. 


U van Uniform

Dit is wat ons bindt aan elkaar en aan andere groepen. Verder is het een symbool dat wij samen een groep zijn, zodat de mensen dat zien als we bijvoorbeeld op tocht zijn. Daarom is het heel belangrijk dat alle kentekens op de juiste plaats staan. Hangen je kentekens nog niet juist en weet je niet waar je ze moet zetten, hier heb je nog eens de tekening.

                  

a) Schildje Vlaamse Leeuw of Brussel

b) Takkenteken

c) Groepslintje

d) Jaarkenteken

e) Das

f) Internationaal scoutskenteken (na buitenlands kamp) g) Patrouillelintje (enkel bij Jonggivers)

h) Label "Scouting" (enkel voor leiding)

i) Oude jaarkentekens (op de rug of linkerarm)

j) Belofteteken of -wolf (na belofte – bij de welpen enjogis)

k) Beige scoutshemd

l) Scoutsriem (optioneel)

m) Korte groene rok (meisjes) of broek (jongens)!!


V van Vergadering 

Elke bijeenkomst wordt een "vergadering" genoemd. 

- Begin: Elke vergadering begint stipt om 14u tenzij anders gecommuniceerd via de leiding of shelter.

- Einde: elke vergadering eindigt om 17u tenzij anders gecommuniceerd via de leiding of shelter. Ook wij proberen steeds op tijd te sluiten.

- Verwittigen! Niet iedereen kan steeds op tijd komen, tot het einde blijven of zelfs aanwezig zijn. Daarom vragen wij jullie steeds op voorhand te verwittigen zodanig dat de leiding eventueel kan wachten, vroeger stoppen of de activiteit aanpassen. Emailadressen en telefoonnummers van de leiding vind je steeds in de shelter.

Ook V van Vierkantsformatie

Elke vergadering beginnen en eindigen we met een vierkantsformatie. De leiding gaat op één lijn staan en alle leden vormen de overige 3 lijnen. Vervolgens openen we de vergadering aan de hand van onze kreet en wetteksten en sluiten we met het avondlied.


W van Wettekst

Bij het begin van elke vergadering zeggen de welpen en de jonggivers een wettekst op. 

De scouts- en gidsenwet is een omschrijving van de waarden van scouting. En die waarden gelden in alle landen en voor alle leeftijden: eerlijkheid, verantwoordelijkheid opnemen, mee zorg dragen voor al wat dichtbij is, respect voor al wat verder weg is, geloof en optimisme .... 

Wettekst welpen

Ik zeg wat ik voel,

Gruwel van vals gezwets 

Bereik eerlijk mijn doel, zonder dat ik iemand kwets 

Ik respecteer alles wat leeft en de kracht die leven geeft 

Ik voel me 1 met de wereld om me heen 

Hou niet van nep en deel alles wat ik heb 

Want niemand is alles, niemand is niets

Iedereen is altijd iets.

Wettekst jonggivers

Wij zijn jonggivers

Wij wagen het avontuur

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar

Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van de andere

Zelf zet ik al eens de eerste stap

Ik help graag waar ik kan

Ik wil winnen en kan verliezen

Ik respecteer wat waardevol is:

de mens, de natuur, het materiaal

Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.


X van


Y van


Z van Zij aan zij

Meisje en jongen, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, we tonen door samen te spelen dat het anders kan.